Аттестация рабочих мест

Біздің Орталық еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілердің аттестаттауын өткізу саласында үлкен тәжірибеге ие, сондай-ақ іс жүзінде бізде:

  • химиялық;
  • шуыл, діріл және ультрадыбыстық жүктемелердің;
  • электростатикалық өрістердің;
  • электромагниттік сәулеленулердің;
  • жарықтандырудың;
  • микроклиматтың;
  • гамма-сәулеленулердің физикалық әсерлерінің деңгейлерін өлшеу өндірісі үшін белгіленген тәртіпте тексерілген барлық қажетті өлшеу құралдары бар.

Барлық құралдар Атырау қаласындағы «ААҚ РҒЗО» ЖШС-ның Аккредиттелген экологиялық зертаханасының құрамына кіреді.

Өндірістік объектілерді аттестаттауға:

  • қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес ұйымның өндірістік объектілерін аттестаттау;
  • қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес ұйымның өндірістік объектілерін кешенді бағалау кіреді.

«Атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС-ның өндірістік объектілерді аттестаттау жұмыстарын өткізу жөніндегі құқығы: ISO 9001, ISO 14001 лицензияларымен, сертификаттауларымен және OHSAS 18001 сипаттамасымен, аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу аттестатымен, өндірістік ортаның  және еңбек жағдайлардың факторларын зерттеу үшін білікті кадрлардың және зертхана жабдығының болуымен расталады.