Аттестация рабочих мест

Еңбек жағдайлары бойынша өндірістік объектілерді аттестаттауды өткізу саласында Атмосфералық ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу  орталығының үлкен тәжірибесі бар, сондай-ақ еңбек етушілерге әсер ету деңгейлерін өлшеуді жүргізу үшін барлық қажетті нормативтік-әдістемелік құжаттар және белгіленген тәртіпте салыстырылып тексерілген:

  • химиялық;
  • шуыл, діріл және ультрадыбыстық жүктемелер;
  • электрстатикалық өрістер;
  • электрмагнитті сәулеленулер;
  • жарықтандыру;
  • микроклиматты;
  • радиациялық (гамма-сәулеленулердің, құрамда радон мен торонның болуы) деңгейлерді өлшеу құралдары бар

Барлық құралдар Атырау қаласындағы «ААҚ РҒЗО» ЖШС филиалының «Экологиялық мониторингтің сынақ мобильді орталығының» аккредиттелген құрамына   кіргізілген.

Өндірістік объектілерді аккредиттеуге:

  • еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы қолданыстағы нормативтерге сәйкес ұйымдардың өндірістік объектілерін аттестаттау;
  • еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы нормативтерге сәйкес ұйымдардың өндірістік объектілерін кешенді бағалау кіреді.

«Атмосфералық ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС-ның өндірістік объектілерді аттестаттау жұмыстарын жүргізу құқығы ISO 9001, ISO 14001 және OHSAS 18001 стандарттарына сәйкестігі туралы лицензияларымен, сертификаттарымен; аккредиттеу субъектілерінің тізілімінде тіркелген аккредиттеу аттестатымен; өндірістік орта мен еңбек жағдайларының факторларын зерттеу үшін білікті кадрлардың және зертхана жабдықтарының болуымен расталады