Лицензиялар, аттестаттар мен сертификаттар

ҚОҚ лицензиясы
Топография
Уларды өндіру, қайта өңдеу, сатып алу, сақтау, өткізу, пайдалану, жою
Прекурсорлардың айналымымен байланысты қызмет
Ғылыми-техникалық қызмет
Атом энергиясы
Аудиторлар ұлттық палатасының куәлігі