Экожобалау

2001 жылдан бастап «Атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС табиғат қорғау жобалау және нормалау саласында қыззмет көрсетеді (қоршаған ортаны қорғау саласында жұмыстарды орындауға және қызмет көрсетуге 2014 жылғы 27 ақпандағы  № 01637P мемлекеттік лицензия), нақтырақ көрсеткенде;

  • Табиғи қоршаған ортаға әсер етуді бағалау жөнінде жобаларды әзірлеу (ҚОҚБ, ҚОӘЕБ);
  • Эмиссиялардың нормативтер жобаларын (ШРЕШ, ШРТ, ҚОН), қалдықтарды басқару бағдарламасын, қалдықтар төлқұжаттарын әзірлеу;
  • санитариялық-қорғау аумағының көлемін негіздеу және өзгерту жөнінде жобаларды әзірлеу;
  • парниктік газдарды түгендеу жобаларын және төлқұжаттарын әзірлеу;
  • экологиялық аудитті өткізу;
  • қоғамдық экологиялық сараптаманы өткізу;
  • қоршаған ортаны қорғау саласында кеңес беру;
  • кәсіпорындардың қызметі үшін табиғат қорғау құжаттамасын дайындау бойынша табиғат пайдаланушыларға абонементтік қызмет көрсету.

Қызметтің барлық кезеңінде Орталық 2 000-нан астам жобаларды әзірледі және келісті, оның ішінде мынадай ірі кәсіпорындар бар: «Тенгизшевройл» ЖШС, «Өзенмұнайгаз» АҚ, «Маңғыстаумұнайгаз» АҚ, «КазМұнайТеңіз» ЖШС, «КазТрансОйл» АҚ, «Казхром»АҚ,  «Атырау мұнай өңдеу зауты» ЖШС, «Saipem Kazakhstan Branch» АҚ,  «Казмұнайгаз Өнімдері» АҚ,  «ҚР Ұлттық банкінің Қазақстан теңге сарайы» РМК, «Казахмыс Петролеум» ЖШС, «Қазақтүркмұнай» ЖШС, «ТЭК Қазақстан» ЖШС және т.б.

Жобалық табиғат қорғау құжаттаманы әзірлеу кезінде замануи экологиялық бағдарламалық өнімдер, «Атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС-ның тұрақты түрде жаңартылып тұратын нормативтік-әдістемелік базасы пайдаланылады.  Экология саласындағы барлық жұмыстарды тиісті білімдері мен біршама жұмыс тәжірибесі бар біліктілігі жоғары мамандар орындайды.

Барлық әзірленген жобалық құжаттама қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органдармен келісілді. Сондай-ақ «Атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС бірқатар жобаларды келісу кезінде қоғамдық тыңдауларды өткізуді ұйымдастырды және оларға қатысты.