Қоршаған ортаның мониторингі

ОРТАЛЫҚ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ:

...

Санитариялық қорғау аймағының (СҚА) шекарасындағы атмосфералық ауа сапасына мониторинг жасау

...

Жұмыс аймағының ауасындағы ластағыш заттардың концентрациясын өлшеу;

...

Беткі, жерасты және ауыз сулардың сапасына мониторинг жасау;

...

Автокөліктің пайдаланылған газдар уыттылығын зерттеу;

...

Түптік шөгінділер мен топырақ жамылғысын, жануарлар мен өсімдік дүниесін зерттеу;

...

Физикалық факторларды зерттеу:

  • шуыл жүктемелерінің, тербеліс деңгейлерін;
  • электрмагниттік саулеленулерді;
  • радиациялық аяны.