Ғылыми-зерттеу бөлімі

2002
1.Басқару шешімдерін қабылдау жүйесін әзірлеу мақсатында Петропавл қаласының экологиялық жағдайын кешенді бағалау

2003
1. Солтүстік Қазақстан облысының кіші қалаларының (Булаев, Мамлютка, Сергеевка, Тайынша) экологиялық төлқұжаттарын әзірлеу

2004
1. «2005-2007 жылдарға Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау» мемлекеттік Бағдарламасын әзірлеу
2. Ақтөбе облысының Ақтөбе қ. басты жоспарына қоршаған ортаны қорғауға әсер етуді бағалау жобасына «Ауе бассейінді қорғау» бөлігін әзірлеу

2005
1. «Қоршаған табиғи ортаға белгіленген шаруашылық қызметінің әсер етуін бағалау» Көкшетау қ. басты жоспар жобасының бөлігін әзірлеу
2. Экологиялық төлқұжаттарды әзірлеу мақсатында Қазақстан қалаларының экологиялық жағдайын ғылыми-техникалық дәлелдеу
3. Экологиялық тиімді және ресурстарды қорғау технологияларды, өндірістерді, шикізат түрлерін, материалдарды, өнімдер мен жабдықтарды әзірлеу бойынша зерттеулер

2006
1. Астана қ. және Көкшетау қ. экологиялық төлқұжаттарын жасау үшін ақпарат жинау және талдау
2. Қатты тұрмыстық қалдықтарды басқарудың аймақтық ғылыми-негізделген бағдарламасы
(Петропавл қ.)

2007
1. «2008-2010 жылдарға Астана қ. салауатты қоршаған ортасы» Бағдарламасын әзірлеу
2. «2008-2010 жылдарға Қазақстан Республикасының қоршаған ортасын қорғау» Бағдарламасын әзірлеу
3. Ластанудан қоршаған ортаны қорғау мақсатында «Борабай» және «Көкшетау» мемлекеттік ұлттық табиғи саябақтар ішінде орналасқан  шаруашылық жүргізуші субъектілердің шаруашылық-тұрмыстық ақпасуларын тазарту жөнінде ғылыми-негізделген ұсыныстарды әзірлеу

2008
1. Алматы, Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда облыстарының ауыл аймақтарын экологиялық-демографиялық зерттеу жөнінде жұмыстар
2. Астана қ. басты дамыту жоспарының І –ші кезеңін түзету
3. Ішім өзен бассейінінің қоршаған орта жағдайы туралы ақпараттық бюллетені
4. Солтүстік Қазақстан облысының қоршаған ортасы жағдайы туралы экологиялық ақпараттық бюллетені
5.Маңғыстау облысының қоршаған ортасы жағдайы туралы экологиялық ақпараттық бюллетені.
6. Атырау облысының тұрақты дамуының мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу
7. Петропавл қ. ҚТҚ сапалы және санды құрамын анықтау

2009
1. Солтүстік Қазақстан облысының қоршаған ортасы жағдайы туралы экологиялық ақпараттық бюллетені
2. Қазақстан Республикасы атмосферасының техногендік ластану деңгейіне шаруашылық қызмет объектілерінің әсер етуін болжау  үшін эмиссиялардың сапалық және сандық құрамын егжей-тегжейлі зерттеуді жүргізу.
3.  Қазақстан Республикасының кенттенген аумақтарының атмосфералық ауасының сапасын ақпараттық басқару моделін әзірлеу және енгізу
4. Қарағанды облысы үшін тұрақты дамытуға мақсатты көшу көрсеткіштерін әзірлеу
5. Солтүстік Қазақстандағы биоалуантүрлілікті экологиялық бағалау және оны оңтайландыру жөнінде іс-шаралар әзірлеу
6.  Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттарға көшу мүмкіндігін бағалау арқылы автомобильдік көліктің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ғылыми зерттеулер
7. Солтүстік Қазақстан облысындағы Ішім өзенінің бассейніне антропогендік әсер етуді зерттеу
8. Қазақстанның тұрмыстық қатты қалдықтарын басқарудың ұзақмерзімді аймақтық жүйелерін әзірлеу
9. Астана қ. экологиялық төлқұжаты
10. Жамбыл облысының тұрақты дамуының мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу

2010
1. Атырау қ. қоршаған орта жағдайына және тұрғындар денсаулығына Атырау мұнай өңдеу зауытының және басқа да өндірістік объектілердің (қала сыртындағы кәсіпорындардың) әсер етуін кешенді зерттеу
2. 2010-2013 жылдарға Атырау облысының КТҚ басқару жөніндегі бағдарламасын әзірлеу
3. Астана қаласының экологиялық төлқұжаты
4. Шығыс Қазақстан облысының тұрақты дамуының  мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу
5. Маңғыстау облысының тұрақты дамуының  мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу
6. Қазақстан Республикасының халықаралық стандарттарға көшу мүмкіндігін бағалау арқылы автомобильдік көліктің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша ғылыми зерттеулер
7. Рұқсат ету жүйесін жетілдіру бойынша сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
8. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы Қазақстан Республикасы халықаралық шарттардың талаптарын ескеру жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
9. Климаттың өзгеруі бойынша ҰҰБ Шеңберлі конвенциясына Киот хаттамасының механизмдерін жүзеге асыру жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
10. Мұнай операцияларын жүргізу, ақпасулар қашыртқысы, ракета-тасымалдауыш бөліктерінің құлауы кезінде сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
11. Қазақстан Республикасындағы қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
12. Атмосфералық ауаны қорғауды жетілдіру жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу

2011
1. Ақтау қ. тұрғындарының денсаулығын кешенді зерттеу және «Ақтау қаласының экологиялық төлқұжаты» ГАЖ-ды әзірлеу
2. Орал ө. бассейінінің экологиялық жағдайын кешенді зерттеу
3. Жылжымалы көздерді реттеу жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
4. Коммуналдық қалдықтарды қауіпсіз көму жөнінде  сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер және талаптар) әзірлеу
5. Атырау қ. қоршаған орта жағдайына және тұрғындар денсаулығына Атырау мұнай өңдеу зауытының және басқа да өндірістік объектілердің (қала сыртындағы кәсіпорындардың) әсер етуін кешенді зерттеу

2012
1. Павлодар, Экибастуз, Ақсу қалаларындағы  шекті рұқсат етілген қалдықтардың жиынтық томын әзірлеу
2. Ақтау қаласы тұрғындарының денсаулығын кешенді зерттеу және «Ақтау қаласының экологиялық төлқұжаты» ГАЖ-ды әзірлеу
3. Орал ө. бассейінінің экологиялық жағдайын кешенді зерттеу
4. Атырау қ. қоршаған орта жағдайына және тұрғындар денсаулығына Атырау мұнай өңдеу зауытының және басқа да өндірістік объектілердің (қала сыртындағы кәсіпорындардың) әсер етуін кешенді зерттеу

2013
1. Ақтөбе қаласы бойынша қатты тұрмыстық қалдықтардың пайда болу және жиналу нормаларын анықтау жөнінде жұмыстарды жүргізу
2.  Жанаөзен қаласының экологиялық төлқұжаты
3. Ақтөбе қаласында сынап мөлшері бар қалдықтарды жою жөнінде іс-шараларды қалыптастыру арқылы өтініштерді талдау
4. Ақтау қ., Шетпе к. Және Ақшүкүр а. Коммуналдық қалдықтардың пайда болу және жиналу нормаларын есептеу
5. Павлодар, Экибастуз, Ақсу қалаларындағы  шекті рұқсат етілген қалдықтардың жиынтық томын әзірлеу

2014
1. Ақтөбе қ. табиғи ортасын зерттеу және экологиялық карталарын жасау
2. Мұнайлы ауданының экологиялық төлқұжаты
3. Жанаөзен қаласының экологиялық төлқұжаты
4. «Ақтау қаласының экологиялық төлқұжаты» ГАЖ бойынша деректерді жаңарту жөнінде жұмыстар
5. Маңғыстау облысы қоршаған ортасының жағдайы туралы ақпараттық бюллетені

2015
1. Қоршаған ортаға әсер етуді бағалау жобасын әзірлеу (Атырау қ. қоршаған орта жағдайына және тұрғындар денсаулығына АМӨЗ және басқа да өндірістік объектілердің (қала сыртындағы кәсіпорындардың) әсер етуін кешенді зерттеу)
2. Экологиялық ақпаратқа қол жетімділікті қамтамасыз ету және шешімдерді қабылдауда қоғамдықтың қатысуы бойынша сапалы және санды көрсеткіштерді (экологиялық нормативтер мен талаптарды) әзірлеу

2016
1. «Маңғыстау облысының экологиялық төлқұжаты» ГАЖ-ды әзірлеу

2017
1. «Маңғыстау облысының экологиялық төлқұжаты» ГАЖ әзірлеу
2. Маңғыстау облысының қоршаған ортасын қорғау жағдайы туралы  ақпараттық бюллетені
3. Көкжиде құмдары объектісінде жерасты және жер бетіндегі суларға мониторинг жасау
4. Маңғыстау облысының қоршаған ортасының мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу

2018
1. Ақмола облысының қоршаған ортасының мақсатты көрсеткіштерін әзірлеу
2. Көкжиде құмдары объектісінде жерасты және жер бетіндегі суларға мониторинг жасау