Зертхана

Сынақ зертханасыЖылжымалы зертхана
Аккредиттеу аттестаты

Аккредиттеу саласы

2009 жылы Астана қ. атмосферадағы ауаны қорғау республикалық ғылыми-зерттеу орталығы филиалының базасында «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» 17025-2007 ҚР СТ ИСО/МЭК талаптарының сәйкестілігіне (2009 жылғы 26 ақпандағы №KZ.И.01.0369 аккредиттеу аттестаты – сілтеме түрінде!!!!) Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде экологиялық мониторингтің аккредиттелген сынақ зертханасы ұйымдастырылды. Қазіргі таңда Орталық экологиялық мониторингті жүргізу шеңберінде аккредиттеу саласына сәйкес келесі жұмыс түрлерін жүзеге асырады:

 1.  Атмосферадағы өндірістік қалдықтардың түтін газдарын алу және химиялық талдау;
 2. Қоршаған ортадағы ластағыш заттардың фондық шоғырлануын анықтау (ауыз су, табиғи, ақпасулар, ауа, топырақ және жер);
 3. Физикалық факторларды өлшеу (шу, тербеліс, электрмагнит өрісі, электрстатикалық өрістің кернеулігі, жарықтылық) және аймақтарды радиометрикалық зерттеу, оның ішінде:
 4. Жұмыс орындарды, орынжайларды радиациялық бақылау;
 5. Қоршаған орта объектілеріндегі радионуклеидтердің мөлшерін анықтау;
 6. Радонның және басқа да радиоактивті газдардың, гамма түсірілімдердің және т.б. шоғырлануын өлшеу.

2013 жылы экологиялық мониторингтің сынақ зертханасы ААҚ РҒЗО Атырау қаласында құрылымдық бөлімшесін ашты.

2009 жылы «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» 17025-2007 ҚР СТ ИСО/МЭК талаптарының сәйкестілігіне Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде алғашқы рет аккредиттелді;

 • 2012 жылы Астана қаласында аккредиттеу саласы кеңейтілді;
 • 2014 жылы Астана қаласында және Атырау қаласындағы құрылымдық бөлімшесінде қайталап аккредиттелді;
 • 2014 жылы Астана қаласында және Атырау қаласындағы құрылымдық бөлімшесінде аккредиттеу саласы кеңейтілді;
 • 2014 жылы зертхана ilac халықаралық талаптары сәйкестілігіне қайталап аккредиттелді.

2015 жылы экологиялық мониторингтің сынақ зертханасының саласы кеңейтілді.

Компанияның зертханасында ірі кәсіпорын-табиғатты пайдаланушылардың өндірісітік экологиялық бақылау бағдарламаларына сәйкес өндірістік экологиялық мониторингті жүргізу үшін барлық қажетті нормативтік-әдістемелік, материалдық-техникалық және құрал базасы бар.

Құрал-аналитикалық жұмыстардың негізгі түрлері:

 • атмосферадағы өндірістік шығарындылар сынамасын алу және химиялық талдау;
 • қоршаған ортадағы ластағыш заттардың фондық шоғырлануын анықтау (ауыз суы, табиғи, ақпасулар, ауа, топырақ және жер);
 • қоршаған ортаның физикалық факторларын өлшеу (шу, тербеліс, электрмагнит өрісі, жарықтылық, радиациялық ая).

Зертхананың техникалық қамтамасыз етілуі:

Зертхана замануи техникалық өлшеу құралдарын пайдалану арқылы ғылыми, өндірістік және аналитикалық зерттеулерді жүргізеді.

Тиісті ингредиенттерді анықтау үшін зертханада пайдаланылатын барлық  әдістемелер ҚР Мем.тізіліміне енгізілген. Зертхана құралдары сертификаттауды өтіп, ҚР ИСМ техникалық реттеу және метрология жөніндегі Комитетімен бекітілді, бұл МемСТ әдістері бойынша талдауларды жүргізуге мүмкіндік береді. Зертханада заманауи әдістерді болашақта табысты енгізу үшін барлық қажетті жағдайлар жасалған.

Аккредиттеу аттестаты

Аккредиттеу саласы

Дала жағдайларында қоршаған ортаның компоненттерін және метеопараметрлерін өлшеу үшін қажетті заманауи жабдықтарымен және құрал базасымен  жабдықталған аккредиттелген жылжымалы зертханалар пайдаланылады

 • 2015 жылы алғашқы рет «Сынақ және калибрлеу зертханаларының құзыреттілігіне қойылатын жалпы талаптар» ҚР СТ ИСО/МЭК 17025-2007 талаптарының сәйкестілігіне Қазақстан Республикасының аккредиттеу жүйесінде аккредиттелді;
 • 2015 жылы 2015.13.11 жылжымалы зертханасының саласы кеңейтілді.